Aflevering 1 - jubileumfilm 1998

Het was Henny Troost die er op tijd aan dacht. In het jaar 1998 zou Zwart-Wit 70 jaar bestaan. Hij benaderde twee mensen die hij in staat achtte zijn plannen uit te voeren. Bij het jubileum in 1978 was er een boek gemaakt. Henny vond dat we met de tijd mee moesten gaan en dat er nu voor een modern medium moest worden gekozen: een videofilm. Hij benaderde allereerst Ger Barendrecht jr en Jan Sintemaartensdijk. Die wilden wel meewerken maar beschikten niet over de mogelijkheden om een kwalitatief goede film te maken. Net toen de plannen dreigden te verdwijnen, kwam Henny met een mogelijkheid. Er was een videoclub in Hoogvliet die graag wilde meewerken.


Het plan was om allereerst de geschiedenis van Zwart-Wit opnieuw te vertellen, nu niet op papier maar in een film waarin zou worden geprobeerd om mensen die het allemaal hadden meegemaakt aan het woord te laten.
De film kwam er. Uiteraard op zo’n grote VHS-cassette. Veel clubleden kochten er een. Maar nu we 20 jaar verder zijn, zijn de afspeelmogelijkheden van die oude video heel klein geworden. De VHS-recorders zijn vrijwel verdwenen. Vandaar het plan om de hoogtepunten van die jubileumfilm via de website te laten herleven. Vandaag de intro van de film en het begin van de Zwart-Wit historie.