Zoeken

Zoeken

Afscheid is een beetje sterven

Dit franse spreekwoord wordt vaak bij recepties e.d. te pas en te onpas gebruikt, zelfs als het afscheid maar een maand duurt.
Wij, als Zwart-Witters hebben de werkelijke en diepere betekenis van dit spreekwoord - een ieder op zijn eigen wijze - ervaren op de zaterdagen 24 januari (bij de wedstrijd tegen Spakenburg) en op 31 januari tijdens onze laatste meeting, de instuif.
En dat het niet “een beetje was”, werden wij gewaar toen wij op maandagmorgen bij de rokende puinhopen van ons clubhuis – het hart van de club – stonden. Een trieste confrontatie. Figuurlijk en letterlijk is onze dierbare club in vlammen en rook opgegaan. “De fijnste club, de mooiste club van Rotterdam“ zo zongen we in ons clublied.Het is hier niet de plaats om uitvoerig te verhalen hoe alles in zijn werk is gegaan. Maar ik zou ook tekort schieten als ik op de talrijke vragen uit het land, van: "Hoe heeft dit nu kunnen gebeuren ?" achteloos voorbij zou gaan.

Natuurlijk heeft ons laatste bestuur onder leiding van voorzitter Bergen er een potje van gemaakt. Toen onze leden op de B.A.V. van 24 november een nieuw interim-bestuur hadden gekozen, trof dat bestuur een financiële chaos aan, alle andere in de media verschenen verhalen ten spijt.


Zo goed als geen financiële administratie van de laatste 18 maanden, althans niemand, zelfs de laatste penningmeester niet, heeft het kunnen vinden. Het is derhalve, ook niet in het clubhuis verbrand. Een lege kas en bij twee banken tot aan het maximum in het rood. We waren totaal kaal geplukt.
Voorts een lijst van crediteuren, die er niet om loog. De meest urgente waren de KNVB en de Gemeente Rotterdam. 

Voeg daarbij dat de Rotterdamse wethouder voor Sport en Recreatie, de heer Janssen openlijk voor Radio Rijnmond had verklaard niet meer met Zwart-Wit`28 te willen praten zolang dhr Bergen voorzitter was, omdat hij zich bedrogen voelde, dan hebt U enig inzicht in de situatie waarvoor het interim-bestuur zich zag gesteld.

Natuurlijk waren een aantal kritische kanttekeningen van Gemeente en KNVB terecht. Hoop kwam er in onze harten toen het Regie-Overleg – zijnde een overlegorgaan van KNVB en Gemeente – ZELF met voorstellen kwam om met TOGR te gaan fuseren, daar TOGR hiertoe, naar hun zeggen, bereid was.Wij moesten aan 3 voorwaarden voldoen n.l. onze accommodatie op De Vaan inbrengen, een schriftelijke intentieverklaring afgeven dat wij tot fusie bereid waren en inzicht geven in de financiële situatie. Indien wij zulks deden konden wij op volledige steun van dit Overleg rekenen. Deze toezegging werd bij volgende besprekingen herhaald. Zelfs indien er een negatiefsaldo was, en men bij de wethouder moest aankloppen, zouden wij op hun steun kunnen rekenen.

Vrijdag 16 januari j.l. werden wij op het bondsbureau ontboden en deelde men ons vanuit dit Overleg mede dat men: 
- gelet op de hoogte van de schuld
- gelet op de precedentwerking, alsmede dat, ter voorkoming dat eventuele hulp zou worden uitgelegd als beloning voor slecht beleid, men de wethouder had geadviseerd hieraan geen medewerking te verlenen.
Dan wordt je er mee geconfronteerd hoeveel het woord van mensen waard is.

I.p.v de beloofde steun en medewerking, zelfs tot aan de wethouder toe, werd die ons gewoon onthouden We voelden ons bedrogen.
De kortlopende schuld was ca 200.000.- euro
Met een langlopend krediet (tot 2012) van 100.000.- euro alsmede andere langlopende verplichtingen van de drankenleveranciers e.d was nog eens 100.000.- euro gemoeid.

Toen onze financiële man Henk v.d. Berg voorstelde of er te overleggen was als alleen onze kortlopende schuld van 200.000.-euro werd ingebracht, was het antwoord Nee. En als het dan 100.000 euro is, was het antwoord wederom Nee. Toen hij zelfs naar 50.000.- euro ging (waarbij nog steeds onze accommodatie was ingebracht was het antwoord. Dat zou misschien reden kunnen zijn om weer eens rond de tafel te gaan zitten.
Toen wisten we genoeg. Men wilde ons onder geen voorwaarde helpen.

In eerste aanleg waren we blij met de voorstellen van het Regie-Overleg en meenden hulp en steun te vinden bij Gemeente en KNVB. De bittere ervaring was, dat men ondanks alle toezeggingen ons volledig in de kou heeft laten staan. Dat wij in alle gesprekken niet éénmaal een positief steuntje of opmerking van de KNVB vertegenwoordiging hebben mogen ervaren, heeft ons pijn gedaan en strooide zout in de wonde.

Tegen andere clubs in ons district zou ik zeggen, "wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht". Let op uw zaak. Zoals het ons vergaan is, kan het ook U vergaan, want het is niet het clubbelang dat bij hen prevaleert, maar centen.

De lezers van deze website hebben nu enig inzicht in de situatie.
Wij zijn U ontzettend dankbaar voor de honderden bewijzen van steun vanuit het gehele land, die wij van U mochten ontvangen Het heeft ons goed gedaan en de kracht gegeven om tot het uiterste door te gaan. Hoewel het Overleg ons in de aanvang mededeelde dat zij, gelet op het gegeven dat Zwart-Wit`28 gedurende zovele jaren, zoveel had betekend voor de gemeenschap in Rotterdam-Zuid, dat zij ons in deze situatie alle steun wilde geven, is het bij woorden gebleven. Toen het op daden aankwam was noch de KNVB noch de Dienst voor Sport en Recreatie aanwezig.
Heel pijnlijk is het dan na het onderhoud met de wethouder, de volgende dag in de krant te lezen dat de Gemeente Rotterdam voor 6 miljoen garant staat voor de renovatie van de Olympiazijde in de Kuip
Maar daar zullen wij politiek gezien wel niet voldoende voor zijn geschoold.

Na dit afscheidswoord van de RCVV Zwart-Wit`28, heb ik er ook behoefte aan onze website masters Saskia en Simone, die gedurende de laatste maanden zo in de frontlinie hebben gestaan dank te zeggen voor al hun publicitaire werk. Zij hebben uitgestraald dat Zwart-Wit`28 niet dood is, maar springlevend.
Het is triest te moeten ervaren dat KNVB en Gemeente niet hebben willen inzien dat het interim-bestuur weer van het kaliber was, dat men van Zwart-Wit`28 in het verleden gewend was en hen niet de kans hebben willen geven om de oude tradities voort te zetten. 
Het gaat U allen wel. 

De Ere-voorzitter
Henny Troost

Tijdschriften

Stats

Artikelen bekeken hits
727272

Zoeken

Wie is online

We hebben 5 gasten en geen leden online

Wijzig de Taal