Zoeken

Zoeken

Onthulling Memorial een feit

Het Dossier Zwart-Wit'28 Memorial  blikt nog een keer terug op 12 maart 2011, een dag die onder grote belangstelling van Zwart-Wit'28ers en de media werd bezocht, maar hoe het is begonnen, wat heeft het gekost, waar kan ik de filmpjes en de foto's vinden?.

Wat nog geen 10 maanden geleden begon met het idee, geopperd door Coen Nieuwstraten Jr. (zoon van Jan), dat het mooi zou zijn als er iets zichtbaars en tastbaars in het Zuiderpark zou komen dat doet herinneren aan de club die voor zo veel mensen ook veel heeft betekend, is dus nu gerealiseerd!

Daarnaast heeft het pad dat vroeger langs het hoofdveld liep, richting de luchtbrug, nu de officiële benaming “Zwart-Wit’28 pad” gekregen ! Lees ook Wandelen over het Zwart-Wit'28 pad door Nico Tempelman (klik op lees meer tabblad Zwart-Wit'28 pad).

De initiatiefgroep voor de totstandkoming van de Memorial dankt een ieder voor haar/zijn bijdrage en natuurlijk ook voor de komst naar de onthulling.

Klik op lees meer voor het Gehele Dossier Zwart-Wit'28 Memorial inclusief het financiele verslag en de links naar >>>

 

Onthulling Memorial

DE  ONTHULLING  VAN HET  ZWART-WIT’28  MEMORIAL

Na een jaar van veel besprekingen en inspanningen kon zaterdag 12 maart 2011 het Zwart-Wit’28 memorial in het Zuiderpark worden onthuld. Tevens kreeg het pad, vanaf de vroegere ingang tot aan de voorzijde bij de brug de officiële naam van “Zwart-Wit’28 pad”. Het officiële kreeg zijn status door de onthulling van een geijkt Rotterdams straatnaam bordje in witte letters op een licht blauwe ondergrond. Die onthulling werd verricht door Henny Brandenburg en Jan Oorebeek.

Gezegend met een wonderschone dag, met heel veel zon, weinig wind en een, voor de tijd van het jaar, heerlijke temperatuur was de toeloop groot. Vanaf 11.00 uur was de “inloop” in de B.Z.C.`95 kantine gepland. Maar reeds vanaf ca 10.45 stroomden de leden en andere belangstellenden ruimschoots toe. Miep Kool en Dick Steenstra, die met ondergetekende als comité van ontvangst fungeerden kwamen handen te kort om alle gasten welkom te heten. Velen maakten dan ook gebruik van het buitenterras om hun koffie te drinken en tegelijk weer andere toestromende vrienden te verwelkomen.

Om 11.45 werden alle aanwezigen verzocht zich naar de plaats van de onthulling te begeven. Het was alsof oude tijden herleefden en het eerste elftal een belangrijke thuiswedstrijd speelde, zo groot was de toestroom van de aanwezigen. Om 12.00 uur opende ondergetekende zijn toespraak met een hartelijk welkom aan alle Zwart-wit’28 vrienden en vriendinnen, de leden van de deelgemeente Charlois, de genodigden en in de bijzonder aan Ger v.d. Heuvel als zoon van een der oprichters van de club, alsmede het in lidjaren oudste lid van de club Ad van Diggelen. Niet meer zo kwiek als vroeger, maar hij was er wel.

Spreker richtte ook een speciaal woord aan de kunstenaar van het Memorial dhr. Aad v.d. Kooij en dankte hem voor het begrip dat hij bij de vervaardiging had getoond voor de wensen van de werkgroep. De kunstzinnige ideeën van hem liepen niet altijd parallel met de praktische gedachten daaromtrent van de werkgroep. Maar met veel onderling begrip zijn we hier altijd uitgekomen.

Hierna schetste spreker de gang van zaken welke tot de realisering van dit Memorial hadden geleid en bedankte alle leden, alsmede diegenen die de club een warm hart toedragen voor hun steun en financiële bijdragen. Ook dankte hij de deelgemeente Charlois voor al hun medewerking en support.

Vervolgens sprak de heer Ed Goverde vanuit zijn functie als voorzitter van de Deelgemeente Charlois en memoreerde de belangrijkheid van voetbalvelden binnen de stadsregio voor de jeugd.

Daarna onthulden dhr. Goverde en ondergetekende het Memorial door het wegnemen van de nieuw aangeschafte, maar originele clubvlag. Het Memorial behoef ik niet te omschrijven, daar de talloze foto’s op deze site het volledig uitbeelden. Terwijl een ieder in de gelegenheid was het Memorial van dichtbij te bezien, reikte ondergetekende een blijvende herinnering uit aan de werkgroep alsmede aan diegenen, die nauw betrokken waren bij de realisering van dit project. Dit was een presse-papier van kristal, met daarin verwerkt het logo van de club.

Na de fotosessie keerden we terug naar de kantine van B.Z.C.’95, maar stonden eerst stil bij de onthulling van het straatnaambordje “Zwart-Wit’28”. Ook daar was de clubvlag er omheen gedrapeerd en die werd door Henny Brandenburg en Jan Oorebeek weggenomen, zo vlug dat de fotograaf nauwelijks tijd had om af te drukken.

Mede door het fraaie weer, werd er zowel in het clubhuis als op het terras nog geruime tijd nagepraat. De onderlinge sfeer is op dergelijke dagen zo ontzettend belangrijk en die was uitmuntend. Oude tijden herleefden in de verhalen. Van heinde en ver was men gekomen. Het was een dag om later gelukzalig over na te dromen. Om even 14.00 uur waren de laatste Zwartwitters vertrokken.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan B.Z.C.’95 voor alle medewerking welke wij, zowel in de voorbereiding, als op de dag zelf hebben ondervonden. In de nood leert men zijn vrienden kennen.
Vanaf heden behoeft men geen bijdragen meer te storten. De totale rekening van baten en lasten zal worden opgemaakt en op de website worden gepubliceerd. Daaraan zal worden toegevoegd een verklaring van goedkeuring van een register accountant.

Naschrift
De werkgroep werd er al spoedig op geattendeerd dat er een fout was geslopen in de tekst op de herinneringsplaat. Het seizoen waarin het algeheel amateurkampioenschap van Nederland werd behaald, staat vermeld als 1970 – 1972. Dit kan nooit. Een seizoen beslaat altijd 1 jaar, dus i.p.v. 1972 had er moeten staan 1971.  Dan rijst natuurlijk bij ieder de vraag:  “hoe komt dat”. Vrij simpel. De tekst die naar de kunstenaar was gegaan, was na veel discussie heel nauwkeurig vastgesteld. Ten overvloede nog eens voorgelegd aan onze Neerlandicus Jan Sintemaartensdijk.
Na diens goedkeuring is die juiste tekst aan de kunstenaar verstrekt. Die zond deze tekst naar het bedrijf dat de tekst op de stalen plaat zou instralen.
Er was ook al enige discussie over de grootte van de plaat in relatie tot de tekst en of die plaat horizontaal of verticaal moest worden aangebracht.
Toen de plaat terugkwam was alle aandacht gericht op de afmeting, vormgeving  en of de tekst goed leesbaar was en is verzuimd de tekst zelf ook nog eens goed door te nemen. Fout, inderdaad. De werkgroep biedt daarvoor haar verontschuldigingen aan. Maar gedane zaken nemen geen keer. Deskundigen hebben ons verklaard, dat als de 2 in een 1 moet worden veranderd, de kans op grotere schade aan de plaat levensgroot is, waarop de werkgroep heeft besloten de tekst ongemoeid te laten.

In het verleden was er niets dat aan de club herinnerde. Nu hebben wij een Memorial met een foutje. Het biedt in elk geval stof tot discussie.

Door Henny Troost

 

 

Video en foto's

Zowel de heer Anton Stormezand als Susan Husselman maakten allerlei video opnames. Klik op play

Foto's zijn te zien op de voorpagina onder Gallery - Memorial onthulling met dank aan Simone Ketting, Carla de Groot en Anne Faasse

 

 

Zwart-Wit'28 pad

Wandelen over het Zwart-Wit'28 pad

Sinds kort kan je in het Zuiderpark over het Zwart-Wit'28 pad wandelen. Het pad loopt langs het voormalige complex van de club waarop nu het Zwart-Wit'28 Memorial staat, een ijzeren kunstwerk zonder een grammetje brons of koper - dus 'hufterproof' - waarop de hoogtepunten van de club staan vermeld.

Het pad en het memorial zijn zichtbare herinneringen aan de RCVV Zwart-Wit'28, een van de grootste clubs uit het amateurvoetbal.
De club is weg, failliet (in 2004), het clubhuis verwoest en het verdriet nog steeds groot bij de echte Zwart-Witters. Daarom leeft de club voort alsof al die ellende niet heeft plaatsgevonden.

Aad van der Laan was 18 jaar toen hij in 1954 lid werd van Zwart-Wit'28.
"Ik begon als 'broekie' bij Feyenoord, omdat Piet Steenbergen, die mij op straat zag spelen, dat adviseerde. Ik werd keeper en de legendarische Adriaan "King" Konings was daar mijn trainer".
Hoger spelen dan het vierde of vijfde zat er niet in en toen Jan Nieuwstraten hem vroeg naar Zwart-Wit te komen, was de overstap op Varkenoord snel gemaakt.
Want daar speelden beide clubs toen. Van der Laan werd een echte Zwart-Witter die op Varkenoord meebouwde aan hun eigen kantine, typisch voor de saamhorigheid van de club.
Het complex aan De Vaan werd in 1966 geopend en het clubhuis, de tribune en de lichtinstallie werden door de Zwart-Witters, waarbij Aad van der Laan, zelf gebouwd.
En dan zie je met extra gebalde vuisten en vol woede je 'eigen' clubhuis in 2004 in vlammen opgaan...........

Aad van der Laan is van het tijdperk net voor het grote succes.

Hij promoveerde weliswaar van de 4e naar de 2e klasse, maar bouwde ondertussen, samen met zijn vader Willem, aan zijn eigen imperium als de "Balatumkoning".
"We hadden een winkelpandje op nummer 60b in de Cronjestraat - bestaat ie nog? (Ja maar de Afrikaanderwijk is totaal gerenoveerd, red.)
- en verkochten voor de balatum eerst tweedehands spullen op de markt aan de Maashaven", weet de huidige voorzitter van de Sportclub Feyenoord nog als de dag van gisteren.
De Balatumkoning werd later Wonininrichting Aad van der Laan. Aad speelde o.a. met de gebroeders Jan en Coen Nieuwstraten, Wim van Elderen, Arie van der Giessen,
Leo Beenhakker en zijn trainer Loe van der Hoeven. De twee laatsten zag hij weer terug bij zijn eerste liefde: Feyenoord.

Wim van der Gijp

De grote periode voor Zwart-Wit'28 kwam begin zeventiger jaren.
De bestuurlijke leiding was prima met o.a. voorzitter Cor Vaandrager en secretaris en latere (ere)voorzitter Henny Troost.
Wim van der Gijp, de vader van Rene werd in 1969 de nieuwe trainer en onder de lat had Ger Reitsma de plaats van Aad van der Laan ingenomen. En daar bleef het niet bij.
Het was de opmaars naar de historische hoogtepunten in de clubgeschiedenis.

Van der Gijp had de lastige, maar dankbare taak een elftal te formeren met de oude garde en aanstormende jeugd.
Hij mixte ervaren spelers als Hans Helleman, Arie van der Giessen, en Jan Nieuwstraten met jonkies als o.a. Ferry ter Mors, de gebroeders Adrie en Cees Wander, Ton Viergever en Frans Steur,
tot een formatie die niet alleen goed, maar ook mooi voetbal speelde.
Ook de neutrale voetballiefhebber keek graag naar de verrichtingen van de ploeg aan de Vaan.
De thuiswedstrijden trokken dan ook volle tribunes.
Van der Gijp leidde zijn ploeg met een glimlach, leerde zijn team slimme foefjes die eigenlijk al die 'Gijpjes' hadden en werkte aan een soort totaalvoetbal naar het voorbeeld van de grote broer op Zuid.
Saamhorigheid en plezier in het spel was het logische gevolg. Dit, gevoegd bij het talent en de gretigheid van het team, was de basis.
Het seizoen daarop werden de laatste 'oudjes' bedankt voor de eer en Van der Gijp en zijn 'dreamteam' waren klaar voor de toekomst.

Algemeen Amateurkampioen van Nederland
Dat leidde in 1971 tot het grootste succes in de geschiedeis van Zwart-Wit'28. De titel in het zaterdagvoetbal werd veroverd door in twee wedstrijden
Huizen te verslaan.
Nationaal Zaterdagkampioen! De ploeg werd ontvangen op het stadhuis en kreeg een grootse huldiging in Ahoy.
Maar de koek was nog niet op.
Algemeen Zondagkampioen Ceasar uit het Limburgse Beek was de volgende uitdaging op weg naar de titel 'Algemeen Amateurkampioen van Nederland'.
Ook hier toonden de Rotterdammers zich over twee duels de sterkste. In Beek werd het 1-1 en op De Vaan waren de treffers van Ton Viergever en Frans Steur genoeg voor de nationale titel.

In 1972, 1 jaar later dus, was het weer raak. In de nacompetitie werd IJsselmeervogels verslagen en de tweede titel Zaterdag kampioen van Nederland was binnen.
De algemene titel ging ditmaal naar Sparta'25 uit het Brabantse Beek en Donk.

Hiermee was de grote succeskoek op. Zwart-Wit'28 draaide nog mee, degradeerde wel eens en promoveerde ook weer, maar de ploeg speelde geen echte rol meer op het zaterdagamateur topniveau.

Het beleid van de Gemeente Rotterdam is geen straten of pleinen naar nog levende personen te vernoemen.
Zou dat ook opgaan voor nog bestaande verenigingen? Parallel aan de Essenburgsingel loopt de RFC-weg en het Zuiderpark kent dus 'zijn' Zwart-Wit'28-pad. Beide grote clubs van weleer zijn er niet meer, dus het past in zo'n beleid.

Door Nico Tempelman
Bron De Oud-Rotterdammer d.d. dinsdag 17 mei 2011

 

Filmpje 3: Onthulling naambordje

15-02-2011: Goed nieuws hebben we te melden!
Maanden geleden informeerde Dick Steenstra ons dat er bij het complex van het voormalige R.F.C. een bord is geplaatst met vermelding “R.F.C.-weg” en hij vroeg daarbij, of dat ook iets voor ons kon zijn.  Wij hebben dat bij de e.v. bespreking met dhr. Leussink (lees deelgemeente Charlois) ter kennis gebracht en er zou aandacht aan worden besteed, maar… als oud-ambtenaar weet ik dat die molens langzaam malen. Hoewel wij dat op de agenda voor 7 februari hadden vermeld, kon dhr. Leussink nog niets positiefs melden, want het had nogal wat voeten in de aarde voor zo’n bord klaar was.

De werkgroep nam toen het initiatief en stelde voor, zelf voor zo’n gebruikelijk naambord te zorgen en het ook zelf aan de in het pad geplaatste lantaarnpaal aan te brengen. Met twee deskundigen als Henny Brandenburg en Jan Oorebeek is dat een fluitje van een cent. Wat wij niet hadden verwacht gebeurde. De heer Leussink gaf toestemming.

Henny en Jan hebben overleg gepleegd en ik kan U nu melden dat het bord over een week wordt geleverd en dat Henny en Jan er borg voor staan dat dit op zaterdag 12 maart a.s. bevestigd is. Het pad van onze achteringang bij BZC’95 tot aan de voorzijde bij de voetgangersbrug is per heden benoemd tot Zwart-Wit’28-pad.

Financieel verslag

Financieel verslag

In dit verslag verantwoordt de werkgroep Memorial bestaande uit Henny Brandenburg, Jan Oorebeek en Henny Troost, alsmede Mevrouw Miep Kool als administratice, zich ten overstaan van derden met betrekking tot de gehele financiering bij de realisering van het "Memorial Zwart-Wit'28 in het Zuiderpark.

Financieel verslag "Memorial Zwart-Wit'28" van 1 september 2010 tot en met 15 mei 2011.


Daar het Memorial werd geintegreerd in een watertappunt van de deelgemeente Charlois, dat verplaatst, verbouwd, gerenoveerd en herplaatst diende te worden is met de deelgemeente
Charlois de bindende afspraak gemaakt, dat de maximale bijdrage van de werkgroep Euro 5.000,-- zou bedragen. Alle overige kosten bij deze renovatie, plaatsing en aansluiting komen voor rekening
van de deelgemeente Charlois.

OPBRENGST bijdragen

 

€ 10,082.56

UITGAVEN

   

Kunstwerk

€ 5,000.00

 

Onthulling Memorial

575.67

 

Attenties medewerkers

544.91

 

Huur geluidsinstallatie

384.33

 

Aanschaf clubvlag

249.57

 

Bord "Zwart-Wit'28 pad"

67.24

 

Totaal uitgaven

 

6,821.72

Batig saldo

 

€ 3,260.84

Dit batig saldo wordt, conform een door de werkgroep op 5 april 2011 genomen besluit, als volgt aangewend.

Gestort wordt in een onderhoudsfonds Memorial

 

€ 2,000.00

Kosten voortbestaan website en jaarlijkse reunie

 

1,260.84

   

€ 3,260.84

 

Aldus naar waarheid opgemaakt en getekend d.d. 25 mei 2011 te Ridderkerk


Origineel getekend door drs. Sonja Barendregt - Roojers

 

Het idee

Hoe is het begonnen?

Op 8 mei 2010 publiceerden we het eerste artikel genaamd: Memorial voor Zwart-Wit'28 (klik op deze koptitel)
en vanaf die datum tot aan de onthulling hebben wij iedereen op de hoogte gebracht van de voortgang van de memorial, van financien tot onthulling.

Alle artikelen staan op deze website, klik onder de website op pagina nummering en zoek dan terug in het jaar 2010!

 

 

 

Tijdschriften

Stats

Artikelen bekeken hits
660545

Zoeken

Wie is online

We hebben 32 gasten en geen leden online

Wijzig de Taal