6e Reunie op 5 november 2010

Bron foto's Susan Husselman

Op vrijdag 5 november 2010, werd de 6e reünie van Zwart-Wit`28 gehouden voor leden en al diegenen die Zwart-Wit’28 een warm hart toedragen. 
Bij binnenkomst was het voor velen een vreemd gezicht dat zij niet werden verwelkomd door Miep en Kees Kool, maar door het duo Dick Steenstra en Jaap Stad. De reden hiervan was een feestelijke, want Miep was jarig en wilde die dag (terecht) in het gezin doorbrengen. Namens de organisatie werd Miep via een bloemenhulde gefeliciteerd, maar het was toch even vreemd.

Voor de werkgroep die de organisatie voor haar rekening neemt, is het altijd weer een vraag: “Hoeveel zouden er komen”. Elk jaar is het ook weer een verrassende opkomst. Het leek dit jaar bij de opening ietwat minder, maar
gedurende de gehele avond bleven de gasten binnenkomen. Zelfs om 22.00 uur rolde er nog een ploeg met o.a. Bennie Rüter (wiens vader trouw supporter van zijn zoon en Zwart-Wit’28 was), en als topatleet bij de senioren, op ruim 70 jarige leeftijd, nog Nederlandse records op de hele en halve marathons en ook kortere afstand, breekt als luciferhoutjes. Dennis Jansen en Patrick Thijssen behoorden ook bij die groep. In totaal zullen er ca 125 personen geweest zijn. En ontbrak ook onze verste genodigde uit Zweden, Roy Lindhout weer niet.

Hierdoor is tevens vastgesteld dat er komend jaar wederom een reünie wordt wordt gehouden op  VRIJDAG 4 NOVEMBER 2011.


Om stipt 20.00 uur opende ondergetekende de bijeenkomst en sprak zijn vreugde uit over de wederom grote opkomst. Welke onzichtbare, maar toch emotioneel voelbare band, bindt ons. Er zijn moeilijk woorden voor te vinden.
Een jaarlijkse reünie houdt in, dat in de tussen liggende tijd het leven gewoon doorgaat. Naast verheugende gebeurtenissen, hebben wij ook afscheid moeten nemen van mensen die ons in verenigingsverband, zo nauw aan het
hart lagen. Dat waren Bert Brink, Mevr. Aag van Herwijnen, Mevr. Jeanet Bakker en Cor Vaandrager. In korte bewoordingen werden hun verdiensten voor de club gememoreerd. Ook werd stilgestaan bij Frans Steur die een zware
hartoperatie heeft ondergaan, en de afmeldingen van ca 20 leden waaronder Mevr. Cl. Schippers-v.d. Wel en Mevr. H.Weijgand-v.d. Wel die beiden, resp. 94 en 92 jaar, vorig jaar nog aanwezig waren, maar zich nu door fysieke omstandigheden hadden afgemeld. Dat afmelden op die leeftijd etaleert welke plaats de jaarlijkse samenkomst van zeg maar “de club”, in hun leven inneemt.

Door deze medewerking werd dhr. v.d. Kooy (kunstenaar) in de gelegenheid 
gesteld een beeldpresentatie te geven van het watertappunt, waaraan ons Memorial is gekoppeld. Alom verdiende dit waardering. Tenslotte werd de financiële situatie besproken v.w.b. de realisering van dit object. Aan diegenen die nog geen bijdrage hadden geleverd, werd verzocht dit alsnog te doen.

 


Kunstenaar V.d. Kooy

 


En toen… begon de grote praatsessie. Diegenen, die jaren uit ons gezichtsveld waren verdwenen, stonden plots voor ons, o.a. Piet de Priester en zo waren er meer. Soms namen vergeten, maar de gezichten waren herkenbaar.

Het was al met al weer een geweldige avond. Voor de organisatoren was het heel bemoedigend dat velen afscheid namen met een “ tot volgend jaar”. Om 24.00 uur verliet ik de zaal en er waren toen nog ca 15 mensen, al keuvelend aanwezig. De barbediening van B.Z.C.`95 nam toen de leiding over en naar ik later van dhr. v.d.Weck (bestuurslid B.Z.C.`95) vernam, is alles in goede orde beëindigd. 

De volgende bijeenkomst zal zijn de onthulling van ons Memorial. Als het niet tegenzit denken wij dat dit in januari/februari zal zijn. Dit alles ijs en weder dienende. Waarschijnlijk zal die onthulling op een zaterdag geschieden.
Al diegenen die hun e-mailadres bij Kees Kool hebben kenbaar gemaakt zullen, net als bij de reünie, een uitnodiging per mail ontvangen. Voorts wordt dit zowel via de media als op onze website gepubliceerd.

Ook dan rekenen wij weer op een grote opkomst.

Door Henny Troost