8e Reunie op 16 november 2012

8e Reunie op 16 november 2012
Natuurlijk vraagt de Initiatiefgroep zich elk jaar bij de voorbereiding af “hoe zal de belangstelling zijn” . De opkomst is n.l. bepalend  of en hoelang wij hiermede moeten doorgaan. Bij de opening om 20.00 uur waren er ca 60 personen aanwezig. De opening werd traditiegetrouw verzorgd door de Erevoorzitter. Bij die opening worden altijd diegenen herdacht die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen.
Dit jaar moesten wij o.m afscheid nemen van de nestor van de Vereniging Ad van Diggelen. Al sedert jaren was hij het enige nog in leven zijnde lid van het Zwart-Wit`28 van voor de oorlog.  Eveneens ontvielen ons Jos Roestenburg en Jan Roos (zoon van ons oud bestuurslid Jan Roos).

Om 22.00 uur, hadden 125 personen de presentielijst getekend.
Het mooie ervan vind ik, dat er elk jaar, behalve de oude getrouwen, toch altijd weer nieuwe gezichten in beeld komen. Bij  de rubriek op onze website “Waar zijn ze gebleven”  wordt ook de vraag gesteld,  “kom je ook naar de reünie ?”  Vaak is het antwoord  “Ja”,  maar dikwijls is ook het antwoord; “Ja, wel regelmatig, maar niet elk jaar.”. Juist die verscheidenheid  in opkomst etaleert de binding welke soms na vele jaren toch bestaat..Een binding die zich uitstrekt tot oud-leden van de Varkenoordse periode en dat is toch al meer dan 45 jaar geleden..

Wat de laatste jaren terugliep was het aantal dames van onze tak Vrouwenvoetbal. Jonara Bernardina verklaarde zich bereid om zich hier voor in te zetten.


Het bij uitstek probate middel hiervoor was een dameswedstrijd op een verlicht kunstgrasveld. Dank zij het bestuur van B.Z.C.95 kon hieraan uitvoering worden gegeven.
14 dames van de oude garde waren geïnteresseerd in een wedstrijd van 2x 30 minuten op het verlichte hoofd veld van BZC`95.
Jonara  had zich met het benaderen van de dames belast, terwijl werkgroeplid Dick Steenstra zorgde voor shirts, bal en scheidsrechter. Oud-voorzitter Henk van den Berg fungeerde als scheidsrechter en leiding geven is hem niet vreemd.
Hoe dit ook bij de dames is aangeslagen bleek wel uit de opkomst. Marjolein Borgdorff-Bakker was er voor uit Hardenberg over gekomen.


Marjolein met zoon Bram


vlnr: Danielle, Kim, Sandra, Marijke, Jose, Ingebord, Jessy 

Toen ondergetekende om 23.30 uur de zaal verliet stond er nog een grote groep dames aan het bier. Dat onze webmaster Saskia van de Velde eveneens aanwezig kon zijn, verhoogde alleen al de saamhorigheid. en gespreksstof.
Voetbal is allang geen mannensport meer alleen  en de aanwezigheid van de Vrouwentak beïnvloed toch in hoge mate de gezelligheid en sfeer.

Het is gewoon mooi om door te zaal te wandelen en te zien,  hoe veel spelers uit dezelfde elftallen elkaar weer ontmoeten. Vooral de Oosthoek clan is altijd ruim vertegenwoordigd. Vader Dirk zelfs met zijn jongste zoon, die tijdens de teloorgang van de club het jongste lid van de club was.


Veel dank aan Kees Kool en ega Miep. die en in de voorbereiding en tijdens de reünie,  administratief alles weer tot in de puntjes hadden verzorgd en geregeld. Tot aan de clubvlag toe. Bovenal veel dank aan het bestuur van BZC`95, dat ons elk jaar weer de gelegenheid biedt deze reünie in hun clubhuis te organiseren.

T O T     V R I J D A G    1   N O V E M B E R    2 0 1 3

Door Henny  Troost
Foto's Susan Husselman en Saskia van de Velde


Raymond Pinas & Susan Husselman


Foto's van de avond door Susan & Saskia:


Susan in actie


vlnr Susan, Jeanet, Ilke, Astrid, Natasja


vlnr Saskia, Natascha, Carla, Simone, Anja


Milka & Jonara


Petra & Natascha


Wil & Dick


Ilke & Saskia